Droga Ku Wolności – przegląd małych form teatralnych

Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk oraz ośrodek Kibice Razem Śląsk Wrocław objęły patronat nad przeglądem małych form teatralnych „Droga Ku Wolności”, w którym udział wezmą Wrocławskie Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

Przegląd odbędzie się 10 listopada w godzinach 15-19 w Domu Katechetycznym przy Parafii pw. Św. Antoniego przy Alei Jana Kasprowicza 26.

Celem przeglądu jest kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia tożsamości narodowej, popularyzacja historii Polski oraz danie uczestnikom możliwości rozwoju i prezentacji swoich talentów. 

Link do wydarzenia.

przeglad-form-teatralnych